Eddigi látogatók száma: 45051
Naąa pestovateµská oblas»

V príµahlej oblasti obce Abaújszántó, v podolí Kassaváros pod horou Krakó-hegy sa nachádza naąa pestovateµská oblas», ktorej pôda sa vytvorila hlavne z riolitov, andezitov a zeolitov a z ich vulkanických spraąov. Pôda podolia je z väčąej časti silne viazaná, v strmejąích častiach je skôr kamenistá, príp. skalnatejąia. Na tomto území pestované vína sú charakterizované bohatou a pestrou vôňou a tieľ pevnou kyslos»ou.
Klimatické podmienky územia ako aj typické počasie dovoµujú hroznu tvorbu asu. Počas dozrievacieho procesu na jeseň, vlhké zráľkové obdobia či sparné rána vymieňajú dni plné slnečného svetla. Tento jav veµmi blahodarne pôsobí na proces vytvárnia asu za spoluúčinkovania bottytis cinerea.

© 2009-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.